JAQT

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet.

JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.
Det första JAQT-nätverket bildades i Kronobergs län 1996. Därefter har många fler nätverk för kvinnor startats, ibland på kretsnivå, ibland på länsnivå. Sedan JAQT-nätverken drog igång har antalet kvinnliga i Svenska Jägareförbundet ökat med drygt 5000 st.
Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Nästan alla länsföreningar har aktiva JAQT-nätverk.

Syftet med JAQT:

  • Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
  • Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
  • Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
  • Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.
Fakta kvinnliga jägare: I Sverige finns det cirka 20 000 kvinnliga jägare och de ökar för varje år. Var femte som tar jägarexamen är idag en kvinna. Av hela jägarkåren (ca 300 000) utgör kvinnorna 7 procent.

 

Ni behöver inte ha jägarexamen för att ta del av de flesta av våra aktiviteter, gå med i vår grupp på Facebook där alla aktiviteter utannonseras! Alla är välkomna, oavsett kunskapsnivå eller ålder! 🙂

JAQT Jönköpings Län Facebook-grupp

 

Eller kontakta JAQT-ansvarig: Sabine Dinning

E-mail: sabinedinning@gmail.com