Återkoppling på skrivelsen till Västerbottens riksdagsledamöter

Som ni kanske minns så författade Styrelsen för Jägareförbundet Vilhelmina en skrivelse till Västerbottens riksdagspolitiker angående utvecklingen kring det allmänna uppdraget och oron över vad som ska hända med det.

Vi fick ganska omgående svar från länets bägge moderata riksdagsledamöter som båda två uttryckte en oro över utvecklingen. Av deras svar så kan man utläsa att moderaterna vill att det allmänna uppdraget ska fortsätta som tidigare och inte vara föremål för upphandling.

Centerns Helena Lindahl har inte svarat men vi har sett på hennes facebooksida att även hon är kritisk till dessa förändringar.

Vi fick även ett svar från Socialdemokraterna som dock tyvärr försvarar förändringen och hävdar att den är viktig för framtiden. De hävdar även att det är för att EU-kommissionen kritiserat nuvarande upplägg. Något som flera hävdar inte är sant, bl.a. Jaktjournalen i denna artikel

Responsen på vår skrivelse är viktig att känna till för vi jägare, vid nästa val har vi chansen att förändra styret av Sverige om vi är missnöjda med nuvarande situation. En möjlighet vi bör förvalta väl, låt inte gamla mönster styra er vid nästa val utan gör det till ett aktivt val baserat på fakta kring vilka som faktiskt vill värna vårt främst intresse, jakten och viltvården!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar