Förtroendevalda

 

Styrelse
Ordförande Roger Johansson roger@le-ab.com 0706375453
Vice ordförande Göran Huldtgren gh@sandbro.se 070-637 07 18
Sekreterare Anders Danielsson a-danielsson©hotmail.com 070-628 09 77
Kassör Magnus Jansson mange-jansson@hotmail.com
Ledamot Bengt Eriksson benke.eriksson1947@gmail.com 018-37 11 69
Ledamot Börje Jansson borje-jansson@hotmail.com 018-37 22 51
Ledamot Kenneth Lindberg Kennethg.lindberg@telia.com 018-37 21 07
Ledamot Daniel Bäckström daniel.backstrom@setragroup.com
Medlem och Marknad-medlem, ungdom, mässor, JAQT, integration 
Ansvarig:  Magnus Jansson
                                      
Utbildning, Opinion & Kommunikation- hemsidan, 
Ansvarig: Roger Johansson
Jakt & Viltförvaltning – NVR vilt och trafik, klövvilt, rovdjur, viltdata
Ansvarig Bengt Eriksson  NVR
Roger Johansson Viltdata
Jaktskytte- All skytteverksamhet
Sammankallande Bengt Eriksson
Magnus Jansson
Jakthundar- Eftersök/Lydnadskurser
Sammankallande Kenneth Lindberg
Johan Forsberg
Caroline Broberg
Elisabeth Huldtgren
Valberedning
Stefan Pettersson sammankallande
Caroline Broberg
Elisbeth Huldtgren
Christoffer Nord