Mera om jaktvårdskretsen

 

 

Den 25 februari 1953 samlades ett antal herrar i Läby för att där bilda en jaktvårdskrets. Det var advokaten Adolf Hamilton och jaktvårdskonsulenten Karl Henning som hade varit drivande i detta arbete. Gränsen för området blev den gamla sockengränsen, från Nolmyra i norr till Gränby i söder. Från början hade man knappa 200 medlemmar i ett antal jaktlag och ordförande blev Henrik Lovén på Sätuna. Styrelsen kom i övrigt att bestå av 11 ordinarie och 11 suppleanter.

Denna ordning kom att bestå i 30 år då Johan Gabriel Borgenstierna tog över ordförandeskapet. Då skapades en mer hanterlig styrelse på 6-7 medlemmar (utan suppleanter). Johan Gabriel var inte sämre han utan satt hela 31år!! Jan Iversen tog sedan över klubban och senare 2017 Caroline Broberg. År 2020 blev Roger Johansson ordförande för kretsen.   

Idag har vi fortfarande knappa 200 medlemmar men av dessa besöks våra möten av 50-60 st. varje gång, ett imponerande intresse får man säga. I dag har vi vidare 25 jaktlag registrerade vilka är av större och mindre omfattning. Vår totalareal är 16 500 ha.

Förutom att vara en krets inom Jägareförbundets ram har vi förstås en del arrangemang. På våren skjuts en jaktlagsskjutning på älgbanan. Likaså på våren samlas man ett antal kvällar och bedriver hundarbete. Det är lydnadsdressyr och spårträning, vilket senare mynnar ut i ett kretsmästerskap. Sen ett par år tillbaks genomförs även en gemensam rävjakt för alla hågade i kretsen, vilket kan bli ganska många. I slutet på augusti varje år medverkar vi med monter på Björklingedagen. Ett trevligt sätt att informera och möta allmänheten. 

Kretsen organiserar även inventeringar och samlar in avskjutningsstatistik. Avskjutningen i kretsen finns från 1983 och framåt. Självklart deltar vi också i Viltdatas insamlande av siffror.

Ett antal eftersöksekipage finns även inom kretsens ram.

Från och med 2018 bryts kartan vad gäller Björklinge Älg-och Kronskötselområde då ett skötselområde inte längre får befinna sig på bägge sidor av E4:an. Skötselområdets karta sträcker sig i norr från Götbrunna till Gamla Uppsala i söder. Företrädare för dessa skötselområden är Göran Huldtgren, Sandbro Säteri. Skötselområdena tillhör Östervåla Älgförvaltningsområde.

Årsmöte hålls i februari
Möte med en representant för varje jaktlag hålls i april
Höstmöte avhålls i september.

 

Redigerat Gryttby 2021-02-01

Caroline Broberg.

 

Historiken, Sätuna 2014-01-13
Johan Gabriel Borgenstierna.