Forskning på fältharesjuka och närbesläktade calicivirus hos harar 2015-2016

Forskning på fältharesjuka och närbesläktade calicivirus hos harar 2015-2016

  I ett nytt projekt om calicivirus hos harar ber vi om hjälp från jägare med att skicka in prover från harar för undersökning.

Projektsyfte

Fältharar och skogsharar i Sverige kan drabbas av fältharesjuka som ger upphov till leversvikt och död. Sjukdomen orsakas av ett calicivirus och upptäcktes först i Sverige på 1980-talet. Ett närbesläktat calicivirus orsaker kaningulsot hos vilda och tama kaniner, men klassiskt kaningulsotsvirus smittar inte harar.  Nyligen har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) dock bekräftat att en ny typ av calicivirus (så kallad Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2, RHDV2) finns hos kaniner i Sverige. Den nya virustypen infekterar i första hand vilda och tama kaniner men kan också orsaka sjukdom hos vissa arter av harar. Hur RHDV2 påverkar fältharar och skogshare är inte känt ännu. Så vitt det är känt smittar RHDV2 inte andra djurarter än hare och kanin, och smittar inte heller människor. Utöver de här sjukdomsframkallande (aggressiva) virusstammarna har forskare även upptäckte andra ofarliga calicivirus hos harar och kaniner i Europa.

Ett nytt EU-projekt som SVA deltar i syftar till att studera uppkomsten av calicivirus. Projektet undersöker varför vissa virusstammar är mer aggressiva och hur aggressiva stammar uppkommer. Samtidigt pågår kartläggning av ofarliga respektive aggressiva stammar hos harar och kaniner i Europa, inklusive Sverige.

Hjälp med insamling av prover

För att kartlägga calicivirus hos harar samlar vi in inre organ (hjärta och lunga, samt alla bukorgan, med hela tarmpaketet) från jagade harar. Om du har tillfälle och vill bidra till projektet är det bara att lägga alla inre organ från skjutna harar i en plastpåse efter urtagning. Notera datum och plats så noga som möjligt, gärna kartkoordinator i RT90 systemet (eller ange alternativt system om RT90 inte används), via gps eller t ex. eniro.se eller hitta.se för varje hare. Fäst en etikett eller tejp med informationen samt namn och epostadress på utsidan av varje påse som innehåller organ från en hare, så att vi kan hålla reda på varje enskilt djur när prover kommer in till SVA. Förvara påsarna i frys fram tills de kan skickas in till SVA. Om du sedan tar kontakt med mig (Aleksija Neimane, 018 67 4655 eller aleksija.neimane@sva.se) eller dagens viltveterinär (018 67 40 00), ordnar vi kartonger för inskickandet av prover. Projektet står förstås för frakt.

Om man upptäcker sjuka eller döda harar eller kaniner, vi tar gärna emot djuren för undersökning. Vänligen kontakta mig eller dagens viltveterinär för att ordna inskickandet.

Hör gärna av dig med eventuella frågor och sprid gärna informationen vidare!

Tack för ditt bidrag till viltforskningen i Sverige!

Vänliga hälsningar,

Aleksija Neimane

Viltpatolog, SVA, Doktorand, SLU

Aleksija Neimanis, Biträdande statsveterinär

Avdelning för Patologi och Viltsjukdomar, Viltsektionen

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT (SVA)

751 89 UPPSALA

Email:aleksija.neimane@sva.se

Tel: +4618674655, Mobile: +46703624655

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar