Information om inventering av lodjur

Tillsammans kan vi göra en insats! Jägareförbundet Uppsala län och
Länsstyrelsen i Uppsala län genomför tillsammans en enklare
områdesinventering av familjegrupper av lodjur. Detta kräver snö vilket vi
hoppas på. Vi genomför detta helgen 6-7 februari men har 13-14 februari som
reserv om det inte är spårförhållanden den första helgen.
Vi behöver din hjälp att uppmana alla att vara ute denna helg för att leta efter
spår av flera lodjur som går tillsammans och meddela Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens fältpersonal genomför sedan spårning av lodjuren.
Vad kan jag göra för att hjälpa till?
• Kör av vägarna i ditt område
• Rapportera om du ser spår av familjegrupper av lodjur
• Kolla din åtelkamera
• Berätta för din omgivning att det är inventering 6-7 februari
Hur rapporterar jag?
• Via appen Skandobs touch. Laddas ner gratis från Google Play och App Store
• Via hemsidan www.skandobs.se
Eller
• Direkt till inventeringsansvarige på Länsstyrelsen,
Sebastian Olofsson 010-223 32 66
sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se eller
Anton Näsman 010233 34 34 anton.nasman@lansstyrelsen.se
Om inventering sker 13-14 februari är det Sebastian och
Lars Björk 010-58 47 679 lars.bjork@jagareforbundet.se istället för
Anton
 De sänder sedan ut spårpatruller som genomför bakspårning
 Kolla åtel kamerorna också och är det bilder från denna he

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar