Nyheter Arkiv

Information om inventering av lodjur

Tillsammans kan vi göra en insats! Jägareförbundet Uppsala län och
Länsstyrelsen i Uppsala län genomför tillsammans en enklare
områdesinventering av familjegrupper av lodjur. Detta kräver snö vilket vi
hoppas på. Vi genomför detta helgen 6-7 februari men har 13-14 februari som
reserv om det inte är spårförhållanden den första helgen.
Vi behöver din hjälp att uppmana alla att vara ute denna helg för att leta efter
spår av flera lodjur som går tillsammans och meddela Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens fältpersonal genomför sedan spårning av lodjuren.
Vad kan jag göra för att hjälpa till?
• Kör av vägarna i ditt område
• Rapportera om du ser spår av familjegrupper av lodjur
• Kolla din åtelkamera
• Berätta för din omgivning att det är inventering 6-7 februari
Hur rapporterar jag?
• Via appen Skandobs touch. Laddas ner gratis från Google Play och App Store
• Via hemsidan www.skandobs.se
Eller
• Direkt till inventeringsansvarige på Länsstyrelsen,
Sebastian Olofsson 010-223 32 66
sebastian.olofsson@lansstyrelsen.se eller
Anton Näsman 010233 34 34 anton.nasman@lansstyrelsen.se
Om inventering sker 13-14 februari är det Sebastian och
Lars Björk 010-58 47 679 lars.bjork@jagareforbundet.se istället för
Anton
 De sänder sedan ut spårpatruller som genomför bakspårning
 Kolla åtel kamerorna också och är det bilder från denna he

Läs mer

Resultat Km i viltspår 2020

Resultat KM i viltspår 2020
1:a Karelsk Björnhund Kula och Lina Edėn
2:a Drever Saga och Mona Edén
3:a Stabijhoun Aaira och Lina Edén
4:a Leonberger Bertil och Monica Kälveskog
5:a Västlaikan Edit och Anna Englund
6:a Leonberger Bosse och Monica Kälveskog

Läs mer

Km i viltspår 2020

Den 18 juli blir det KM i viltspår. Anmälan till Mona Edén 070-221 41 40 senast den 5 juli. Vinnaren representerar Dannemora-Vendels JVK på länsmästerskapet den 15 augusti i Uppsala län

Läs mer

Vendels skyttecenter älgbana och trap

Vendels skyttecenters älgbana och trap öppnar den 7/5 kl 18:00, utifrån rådande förhållande så kommer styrelsen för vendels skyttecenter att hålla banan öppen på  torsdagar på våren med start den 7/5 kl 18:00. du hittar dagar som vi har öppen här För jaktlag och övriga som vill hyra banan på andra tider så kontakta Torgny Gille på tel: 072-7425338 för bokning. Utifrån rådande förhållanden så kan öppettider efter sommaruppehållet komma att ändras. Info kommer också att läggas upp på vendels älgbana på facebook som du hittar   här 

Vi tar endast kort

 

Varmt välkomna önskar styrelsen

Läs mer

Km Jaktstig 2020

Årets KM i Jaktstig  i Gåvastbo den 25/4 samt  jaktstigen den 26/4 i Gåvastbo är inställd på grund av rådande förhållanden. för mer info kontakta Nils Eriksson på tel:0720065598

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL ÅRSMÖTE 2020-02-13

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL

Kallas härmed till ordinarie   ÅRSMÖTE.

Torsdagen  den 13 februari 2020 vid

VENDELS SKYTTECENTER.  kl. 18.30

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

Prisutdelning gällande KM i: Jaktstig, Älgbana, Viltspår Trap

Kaffe.

Ordf. Torgny Gille, 072-7425338.

Lars Ekman, 018-337001, 070-6985926.

Valberedning, sammankallande Roine Ekman, 0705444937

 

Läs mer

FÄLTVILTVANDRING PÅ KRUSENBERG

Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver ett ”Fältviltprojekt”.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk för att gynna ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare, men även övrig fauna i jordbrukslandskapet.

Inom projektet ingår ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt redan genom anpassad drift och stödutsättning av fältfågel försöker öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter. Krusenbergs Gård söder om Uppsala är en av dessa gårdar.

Onsdagen den 26 juni arrangeras en öppen ”Fältvandring” på Krusenbergs Gård där såväl utsättningsplatser av fältfågel som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas.

Deltagande kan anmälas till Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com eller till Johan Larsson johan@krusenbergard.se senast den 25 juni.

Vi räknar med att träffas vid Krusenbergs Gård 18:00 den 26 juni. Beräknad tid ca 3 timmar. Medtag eget fika och klädsel för utevistelse.

VÄLKOMNA!

Läs mer