Nyheter Arkiv

Km Jaktstig 2020

Årets KM i Jaktstig  i Gåvastbo den 25/4 samt  jaktstigen den 26/4 i Gåvastbo är inställd på grund av rådande förhållanden. för mer info kontakta Nils Eriksson på tel:0720065598

Läs mer

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL ÅRSMÖTE 2020-02-13

JÄGAREFÖRBUNDET DANNEMORA VENDEL

Kallas härmed till ordinarie   ÅRSMÖTE.

Torsdagen  den 13 februari 2020 vid

VENDELS SKYTTECENTER.  kl. 18.30

Stadgeenliga årsmötesförhandlingar.

Prisutdelning gällande KM i: Jaktstig, Älgbana, Viltspår Trap

Kaffe.

Ordf. Torgny Gille, 072-7425338.

Lars Ekman, 018-337001, 070-6985926.

Valberedning, sammankallande Roine Ekman, 0705444937

 

Läs mer

FÄLTVILTVANDRING PÅ KRUSENBERG

Svenska JÄGAREFÖRBUNDET Region MITT inom vilket JÄGAREFÖRBUNDET Uppsala län ingår driver ett ”Fältviltprojekt”.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk för att gynna ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare, men även övrig fauna i jordbrukslandskapet.

Inom projektet ingår ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt redan genom anpassad drift och stödutsättning av fältfågel försöker öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter. Krusenbergs Gård söder om Uppsala är en av dessa gårdar.

Onsdagen den 26 juni arrangeras en öppen ”Fältvandring” på Krusenbergs Gård där såväl utsättningsplatser av fältfågel som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner och foderytor kommer att kunna visas.

Deltagande kan anmälas till Torsten Nilsson 070-2340719 alternativt torsten.h.nilsson@gmail.com eller till Johan Larsson johan@krusenbergard.se senast den 25 juni.

Vi räknar med att träffas vid Krusenbergs Gård 18:00 den 26 juni. Beräknad tid ca 3 timmar. Medtag eget fika och klädsel för utevistelse.

VÄLKOMNA!

Läs mer

Resultat Km i Jaktstig 2019

Resultat KM  jaktstig 2019

1a Torgny Öhman 148

2a Stefan Öhman 148

3a Kenneth Öhman 143

En rafflande kamp som avslutades med skiljeskott som räknades på station 5:2 där Torgny fick 26 och Stefan 4 i skiljemål som avgjorde kampen, stort grattis till alla deltagarna

Läs mer

Resultat KM viltspår 2019

Resultatet  viltspår KM.

1:a Jonathan Härlovsson med blandrastiken Agnes
2:a Mona Edėn med PBGV Åhlskogen’s Norma
3:a Mats Edėn med blandrastiken Doris
4:a Lina Edėn med DreamTrack Amazing Aaira
5:a Mona Edėn med gråhunden Benny
6:a Anna Englund med PBGV Åhlskogen’s Prisa

Domare var Per-Erik Pettersson och Rolf Johansson

Grattis Jonathan som kommer representera våran krets i LM som går i Gimo den 16 juni

Priser och domargåvor sponsrade av: Jonathan Härlovsson, Patrik Jansson Bil och motor, Jonas Larsson Skogstjänst, Vildsvinsgruppen, Elgarbo Kaniner, Åhlskogen’s Kennel samt Östhammarshem

Läs mer

Tider för KM 2019 Jaktstig Viltspår Trap Älgbanan

Jaktstig: Gåvastbo banan lördagen den 27/4 anmälan mellan kl 09:00-09:30
Viltspår: Lördagen den 4/5 träffas vi kl 08:00 och drar lott om spår och domare, sista anmälningsdag den 15/4 till Mona Eden på tel: 070-2214140
Trap: trapbanan vid vendels skyttecenter den 24/8 anmälan mellan 09:00- 09:30 Km och banmästerskap
Älgbana: vid vendels skyttecenter den 21/9 anmälan mellen 09:00- 09:30 Km och banmästerskap

Läs mer

KM i Banmästerskap vid vendels skyttecenter

Under lördagen den 22/9 vid Vendels skyttecenters banmästerskap, avgjordes KM i banmästerskap för Dannemora/Vendels JVK med följande resultat

1a Jan-G Hübinette

2a Lars Ekman

3a Hekki Matero

4a Stefan Öhman

5a Per Gidebo

6a Torgny Gille

7a Torgny Öhman

8a Kenneth Öhman

Läs mer