Möten

Årsmöte Gällared Okome jaktvårdskrets

Första Måndagen i Februari  kl 19,00

i klubbstugan Okome skjutbana.

Stadgeenliga ärenden och Rapporter från föregående säsong

Välkommen