Björnåsens älg och kronskötselområde

Bjornasen_alg_JpgBjörnåsens Älg och kronskötselområde

20240522   Samrådsmöte 240522

20230808 Årsmöte

Årsmöte Björnåsen ÄSO och KSO 2023

20230607

Samrådsmöte i Okome byggdegård

Samrådsmöte 2023

 

Möteshandlingar:

 kallelse årsmöte 2022

Årsmöte lista 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Föredragslista 2022

Röstlängd

20210726

Kallelse till årsmöte
Plats: Köinge Bygdegård Tid: tisdagen den 10 augusti 2021 kl.19.00
Jaktlaget har en röst, per påbörjat 250 hektar mark. vid en eventuell votering enligt § 5 i stadgar för Björnåsens Älgskötselområde.

Välkommen

Möteshandlingar:

kallelse årsmöte 2021

föredragningslista 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Motion till Björnåsens ÄSO 4

Svar motion Backa mfl jaktlag

 

20210613

Till jaktledarna inom Björnåsens älg- och kronskötselområde!

På grund av rådande pandemi har vi i styrelsen även i år beslutat att ställa in samrådsmötet.

Istället kommer här det bildspel som vi skulle ha visat. Samrådsmöte 2021
mvh
Emil Bengtsson

 

2020 årsmötesprotokoll. Bjornasen_Äso_2020_Protokoll

20200719

Kallelse till årsmöte tisdagen den 4 augusti 2018 kl.19.00
Med anledning av den pågående Coronapandemin kan vi bara ta in begränsat antal
personer till mötet. Jaktlaget får alltså skicka ett ombud. Detta ombud har vid
votering så många röster som står i röstlängden. En röst för varje påbörjat 250-tal
ha mark, se bifogad röstlängd. Inget fika kommer att serveras på mötet.
Jaktlaget har en röst, per påbörjat 250 hektar mark. vid en eventuell votering enligt § 5 i stadgar för
Björnåsens Älgskötselområde.
Plats: Köinge Bygdegård Tid: tisdagen den 4 augusti 2018 kl.19.00
Ärenden enligt stadgar:
Se bifogad föredragningslista.
Denna inbjudan skickas till företrädaren för respektive jaktlag.
Styrelsen presenterar följande förslag på tilldelning för Björnåsens Älgskötselområde 2020.
Norra reviret en vuxen älg/600 ha. (10 tjurar, 11 hondjur)
Södra reviret en vuxen älg/780 ha. (6 tjurar, 8 hondjur)
Tilldelning 35 totalt vuxna inom området. (16 tjurar och 19 hondjur)
Jakttid vuxna 12 oktober t.o.m. den 8 november, fri kalv från 12/10 t.o.m. 31/12.
Styrelsen könskvoterar tilldelningen, valfri avskjutningsföljd inom tilldelningen för varje jaktlag.
Strävan är att jaktlagen fäller lika många djur av vardera kön.
Handjur får ersättas med hondjur, det ändrar vanligen inte nästkommande års tilldelning.
För varje vuxen älg bör en kalv fällas. I förekommande fall där den valfria avskjutningsföljden eller
kalvandelen missbrukas på så sätt att risk för väsentlig avvikelse från Älgskötselplanen föreligger, ska
styrelsen äga fullt mandat att tillrättalägga könsfördelningen samt kalvandelen vid nästa års
tilldelning.
Med vänlig hälsning styrelsen

Möteshandlingar:

Årsmöte Björnåsen ÄSO och KSO 2020

Föredragningslista 2020 Björnåsen ÄSO

Röstlängd Björnåsen 2020

20200520

Till jaktledarna inom Björnåsens ÄSO!

På grund av den rådande pandemin har vi i styrelsen tagit beslut på att jaktledarträffen som vi brukar ha i maj blir inställd.

Istället skickar vi ut bildspelet som vi skulle ha visat, JaktledarInfo från styrelsen 2020

Som ni ser i bildspelet så är det stor skillnad i älgtäthet på norra och södra området, detta gör att tilldelningsarealen i norra blir 500 ha/älg och 880 ha/älg i södra.

Vi har ännu inte satt datumet för årsmötet, det får vi återkomma med, vet ej heller om vi måste inställa det på grund pandemin.

Med vänliga Hälsningar

Kalle Karlsson

Ordf. Björnåsens ÄSO/KSO

Tidigare upplagda dokument.
Föredragningslista 2019 Björnåsens ÄSO (1)

Verksamhetsberättelse Björnåsen 2019

Björnåsen KSO juli 2019

STADGAR FÖR BJÖRNÅSENS ÄLGSKÖTSELOMRÅDE 20170808

Tilldelning 2019.1

Årsmötesprotokoll 2019

Samrådsmöte 2018.1

Tilldelning 2017 ALLA 3 OMR