Viltrapporter

Här finns avskjutningstistik för jaktåren 1996-2022 baserat på de uppgifter jaktlagen har rapporterat in genom åren.

Sammanställt av Göran Andersson  och senaste åren av Ove Danielsson

Lista över inrapporterade avskjutningsrapporter 2022:  Avskjutningssammanställning_GO_JVK_2022