Startsida

Götene Jaktvårdskrets 

Dags att påminna om inrapportering i Viltdata!

Många jaktlag har redan rapporterat in avskjutning efter avslutat jaktår och det är vi glada och tacksamma för. Men fortfarande finns det mycket mark som inte har rapporterats.

När man tillhör ett älgskötselområde eller jagar på Kinnekulle och skickar in dovhjortsavskjutningen till Hjortkommittén kanske man inte tänker på att Övrigt småvilt (och dovhjortsstatistiken) inte blir insänd till Viltdata.

Rapporteringen är viktig och kan ske av jaktlagets viltdatarapportör eller skickas som pappersblankett.

Statistiken används för att ge tillförlitliga siffror om viltstammarnas sammansättning och ge underlag till forskning och beslutsfattande.

Här är länken för att hämta årets rapportblankett. Den har ifyllnadsfält man kan fylla i på datorn om man vill innan man skriver ut och postar iväg.
Avskjutningsblankett-2020_21-Webb