Startsida

Götene Jaktvårdskrets 

Styrelsens sammansättning

Efter konstituerande sammanträde har styrelsen följande utseende:

Kretsordförande
Jörgen Öberg

Vice styrelseordförande
Tommy Bly

Sekreterare
Louise Svensson

Kassör
Ulla-Britt Östman

Ledamöter
Jörgen Nilsson
Stefan Karlsson
Urban Bro Söndergaard

Suppleanter
Jonas Karlsson
Ove Assarsson
Henrik Strand
Robert Karlsson
Orvar Mörk
Daniel Banjac