Startsida

Götene Jaktvårdskrets 

Årsmötet genomfört – föredrag av jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs

Måndagen den 3 februari samlades ett tjugotal medlemmar i Götene jaktvårdskrets till årsmöte i Centrumhuset i Götene.

Tommy Bly har valt att lämna sin plats i styrelsen och hans plats som ledamot fylls nu av Robert Karlsson. Ny suppleant efter Robert är Mats Svensson Öberg.

Efter årsmötesförhandlingarna och fika så höll jaktvårdskonsulent Karl-Johan Brindbergs ett föredrag bland annat om de förslag om förändringar som är på gång i form av jakttidsutredning, vapenutredning, rovdjursförvaltning och liknande. Han förde också en diskussion kring jaktetik. Det blev en stor mängd frågor och diskussion i samband med föredraget.