Styrelsen

Götene jaktvårdskrets

Styrelsens sammansättning efter årsmötet och konstituerande styrelsemöte

Jörgen Öberg, kretsordförande
Jörgen Nilsson, vice ordförande
Orvar Mörk, sekreterare
Ulla-Britt Östman, kassör
Stefan Karlsson, ledamot
Mats Svensson Öberg, ledamot
Albin Brånn, ledamot

Jonas Karlsson, suppleant
Ove Assarsson, suppleant
Henrik Strand, suppleant
Daniel Banjac, suppleant