Älgskötselområde

 

Inom Götene kommun finns tre stycken älgskötselområden.
Kinnekullebygdens ÄSO – väster om E20 och norr om rv 44
Klyftamons ÄSO – öster om E20
Götene Södra ÄSO – väster om E20 och söder om rv 44

Varje älgskötselområde ansvarar för att förvalta älgstammen inom sitt område. I styrelsen för skötselområdet finns representanter för markägare och jaktlag. Styrelsen tar fram en skötselplan över tre år som fastställs av länsstyrelsen.