Sidförteckning.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Älgförvaltning

Foto: Robin Oscarsson

Älgpolicy för Jägareförbundet Hammerdal

Med ett engagerat jägaransvar ska vi få en balanserad älgstam med hög kvalitet.

Balanserad

Rätt antal med sådan sammansättning att man får högsta möjliga produktion utan att betestrycket resulterar i oacceptabla skador.

Kvalitet

Rätt sammansatt älgstam, dvs hög medelålder med produktiva kor och ”storoxar”.

Kontroll av täthet

  • Betestrycksinventering
  • Uppföljning av viltolyckor i trafiken
  • Samråd med skogsbruket

Kontroll av kvalitet

  • Bearbeta älg-obsen
  • Åldersbestämning av alla fällda älgar
  • Vägning av alla fällda älgar