Sidförteckning.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Älgförvaltning

Foto: Robin Oscarsson

Länsstyrelsen svarar för älgförvaltningen och har en älgförvaltningsgrupp inom vardera älgförvaltningsområde.
Jägareförbundet Hammerdal tillhör ett område benämnt ”Hammerdal/Ragunda ÄFO”
De personer  som arbetar med förvaltningen inom ett ÄFO benämns Älgförvaltningsgrupp. (ÄFG)  3 repr. för skogsbruket och 3 repr. för jägare/samer.

Vår representant inom Jägareförbundet Hammerdal är Erica Fahlander, 073-041 23 94,  ericafahlander@hotmail.com


Älgpolicy för Jägareförbundet Hammerdal
Med ett engagerat jägaransvar ska vi få en balanserad älgstam med hög kvalitet.

Balanserad
Rätt antal med sådan sammansättning att man får högsta möjliga produktion utan att betestrycket resulterar i oacceptabla skador.

Kvalitet
Rätt sammansatt älgstam, dvs hög medelålder med produktiva kor och ”storoxar”.

Kontroll av täthet

  • Betestrycksinventering
  • Uppföljning av viltolyckor i trafiken
  • Samråd med skogsbruket

Kontroll av kvalitet

  • Bearbeta älg-obsen
  • Åldersbestämning av alla fällda älgar
  • Vägning av alla fällda älgar