Sidförteckning.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kontakta oss

Foto: Madeleine Lewander

Styrelsen

Du når oss via e-post: jagareforbundethammerdal@gmail.com

Daniel Modin

Ordförande

Torgny Engvall

Vice ordförande

Christer Nilsson

Sekreterare

Magnus Arvidsson

Ledamot

Stina Norberg

Ledamot/JAQT ansvarig

Katarina Salomonsson

Ledamot

Ansvariga utanför styrelsen

Bengt Åström

Kassör

Lars Olof Nilsson

Älgförvaltning

Klas Törmark

Hund & småvilt

Örjan Hansson

Rovvilt

Johan Karlsson

Jaktskytte

Valberedningen

Lars-Olof Pålsson

Sammankallande

Revisorer

Jan Jönsson

Hammerdal

Mats Kullström

Munkflohögen