Sidförteckning.

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nyheter Arkiv

Årsmöte i Hammerdalskretsen
har hållits onsdag den 7 februari

Årsmötet valde styrelse att verka för kretsen .

Ordförande Ulf Svensson, Munkflohögen
Vice ordförande/sekreterare Ulf Backman, Hammerdal
Ledamot Anders Griph, Strömsund
Ledamot Jonas Karlsson, Hammerdal
Ledamot Henric Lind Hammerdal
Ledamot Lars Olov Pålsson Munkflohögen

Snarast när mötesprotokollet är skrivet/justerat kommer det att läggas upp här på hemsidan ”DOKUMENT”

Läs mer