Styrelse jaktvårdskrets

Kretsens  Styrelse 2020

Ordförande  
Håkan Karlsson                           info@grankarlsson.se              tel: 0705-230024

Håkan Rosenlind                        hakan.rosenlind@startcommunication.com tel: 0708-451226

Johan Lidström                           johanlidas@hotmail.com       tel: 0735-155644

Tomas Börjesson                        tb@lmkonsult.se                       tel: 070-6310507

Vivi Ryding                                  Lidav1@icloud.com                  tel: 0707-321768

Arne Jönsson                                                                                    tel: 070-3744757

Björn Andersson                         notabadbear@gmail.com       tel: 0760-162193

Kent Persson                                                                                     tel: 0766-479875

Per-Olof Jaksties                        pjakties@hotmail.com               tel: 0704-586417