Styrelse jaktvårdskrets

Kretsens  Styrelse 2023  Uppdatering pågår

Ordförande  
Håkan Karlsson                          harrydaostrajvk@gmail.com

Håkan Rosenlind.                       harrydaostrajvk@gmail.com

Johan Lidström

Tomas Börjesson

Vivi Ryding

Arne Jönsson

Björn Andersson                         notabadbear@gmail.com

Kent Persson

Per-Olof Jaksties