Viltrapportering

Det är viktigt att ni rapporterar det vilt ni fäller!
Lika viktigt är det att rapportera även om ni inte fällt något!

 

Ni kan antingen rapportera direkt till www.viltdata.se eller skicka in er avskjutningsrapport till Jägareförbundet.
Ni kan också rapportera via e-post till XXXX enl. nedan så lägger han in era uppgifter i Viltdata.
Rapporteringen sammanställs centralt och är ett sätt att följa viltstammarnas utveckling
och kommer därmed att ligga till grund för de beslut som tas avseende jakttider och jaktsätt.
Statistiken används även i dialog med myndigheter m.fl.
Blankett finns på Viltdata.se
Fyll i den på nätet eller skicka den till adressen som står på blanketten,
eller till:

XXXXX

Blanketten skall vara Jägareförbundet tillhanda senast 15 maj