Hund/eftersöksutbildning

mer info kommer inom kort.

kontakt: Peo Eriksson och Ove Ljung