Kurs i vilthantering

I Svenska Jägarförbundets regi kommer det att genomföras en kurs om vilthantering.
Vid officiell försäljning av viltkött skall djurkroppen besiktigas av behörig person,
vid denna besiktning skall även de röda organen i djuret finnas med.
Kursen leder till att personer som har gått kursen får besiktiga de röda organen och dessa behöver inte följa med djurkroppen när den besiktigas av behörig person.

Kursen genomförs under en dag på Sätra bruk, preliminärt den 15 mars.
Kostnad ca 800-900 kr. Det finns plats för 12-13 deltagare.
Anmälan till Jerry eller Bengt-Erik denna veckan.
Karlsborgs jaktvårdskrets kommer kunna bidra med medel till denna utbildning
Ev. kommer även ÄSO att bidra med kursavgift för någon eller några som går kursen.

Har du ytterligare frågor om kursen ring till Kent Karlsson på 070-660 23 22

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar