Viltdata

 

Inrapportering av fällt vilt sker till Anders Johansson.

Det går även att registrera fällt vilt själv genom att registrera sig på www.viltdata.se och där rapportera vad vi har skjutit.