Styrelsen Kungsbacka

Kungsbacka Jaktvårdskrets 1227

Verksamhetssområde

Kungsbacka kommun

Anslutna organisationer

Idala Frillesås Jaktvårdsområde, Släp, Älvsåker, Tölö, Fjärås norra skogsbygders Jaktvårdsområde, Ölmevalla – Landa jaktvårdsklubb, Fjärås jägarklubb, Onsala-Vallda jakt- och viltvårdsförvaltning, Förlanda viltvårdsförvaltning, Hamra älgskyttebana

Ordförande

Magnus Stolpe, 0760-07 41 41, stolpe83@gmail.com

Vice Ordförande

Lennart Andersson, 0702-26 55 17, silverravenlennart@hotmail.com

Sekreterare

Jonas Magnusson, 0727-41 44 08, efujom@hotmail.com

Kassör (Bankgironummer 5379-0077)

Joacim Andersson, 0730-24 16 85, joacim_andersson@telia.com

Ledamöter

Henrik Petersson peterssonhenrik67@gmail.com 0723-73 59 58
Ann-Sofie Landström annsofie7506@hotmail.com 0702-140816
 Jesper Zackrisson  jesper@spakillarna.se  0768-76 65 79
Lars Eriksson lars.eriksson@chalmers.se 0706-33 26 64
Osborn Stockelberg stockelberg@tele2.se 0706-41 58 78
Erik Erdelius erik_erdelius@hotmail.com   0707-35 42 89

Myndigheter (utsedd av KBA Kommun )

LRF utsedd ledamot
Kontaktperson

Henrik Arnesson Jh.arnesson@gmail.com 0709-56 46 50

Suppleanter

Roger Zackrisson roger@jktab.se 0708-21 17 43
Johan Andersson johan.w.andersson@live.se 0704-77 36 88
Mikael Löfgren lofgren66@telia.com 0735-26 61 33
Niclas Johansson niclas.johansson@telia.com 0703-70 51 26

Revisorer

Kjell Wolff, 0705-688110

Thomas (i Vrå) Johansson, 0704-969797

Suppleanter: Tomas Ottosson och Ronny ”Charlie” Pettersson

 

Valberedning

Leif Ytterström (sammankallande), Stefan Nilsson och Fredrik Andersson