Ungdomsjakt på Stättared 26 november 2016

Helgens ungdomsjakt bjöd på drev på rådjur, hare och räv. Dagen avslutades med korvgrillning.

Grillning