Nyheter Arkiv

Verksamhetsberättelse 2018 finns nu ute att läsa

Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse för Nässjö Jaktvårdskrets.
Kretsen som består av tre lokalorganisationer hade 619 medlemmar registrerade sista december. Under verksamhetsåret har sex protokollförda sammanträden hållits då samtliga styrelseledamöter och några adjungerade varit kallade. Verksamhetens innehåll har diskuterats vid styrelsemötena och på olika konferenser under året. Vi har deltagit på två kretskonferenser, en på våren och en på hösten med flera deltagare

Läs mer

Läs mer

Årsmötet för Jägareförbundet Nässjö

Under ledning av vår mångårigt stadig årsmötes ordförande Lars-Donald Axelsson valdes Sven Fägerskjöd till ny kretsordförande för Jägareförbundet Nässjö. Lars Gustafsson lämnar nu över ordförande klubban till Sven. Stora viktiga frågor för Lars har varit jägareskolan och sponsringen av ungdomsskyttet, samt införandet av jaktskyttets ABC. Nya ledamöter i styrelsen är Anna och Anders André. Vi hälsar er varmt välkomna och lycka till med kretsarbetet. Vi tackar våra föreläsare Stig Johansson som pratade viltvård och Stellan Ericsson som pratade om jakten på framtiden.

Jan-Ola Rehn kommer färdigställa kniven som kommer bli personligt anpassad till Henrik Karlsson som vann den på sin åhöra lott.

Läs mer

Jaktskyttets ABC

Vi kommer att köra kursen Jaktskyttets ABC i vår med start under mars beroende på snöläget.

Jaktskyttets ABC är ett påbyggnadsmaterial och kan ses som en handbok i jaktskytte för jägare.

Klicka här om du vill läsa mer om kursens innehåll.

Denna kurs är en bra början för dig som vill utbilda dig till skjutinstruktör och även för dig som vill befästa din kunskap om skytte och vapenkännedom.
Den passar även dig som nyligen gått jägarskolan.

Man kan anordna en kursen i jaktlaget eller som en kurs på den lokala skjutbanan.

Kursen innefattar 4 teoretiska träffar och 2 praktiska.

 

Kontakta gärna

Margareta Bunnfors          bunnfors@gmail.com                070 517 61 87

eller

Kjell Mohlin                   Rovmohlin11@gmail.com               070 213 96 95

Läs mer

Rekommendationer till Jägarna inför hösten 2018 års älgjakt.

läs mer genom att klicka här>>   

 

 

Med hänsyn till det torra och väder som varit under sommaren bör vi vara uppmärksamma på de djur vi ska jaga under hösten.

Klövviltet drabbas hårt av vädret och älgen får värmestress redan vid 15 grader, vilket gör att hjärtfrekvensen ökar och älgen gör åt mer energi. Vädret påverkar också växtligheten som viltet ska tillgodogöra sig och fodrets kvalitet påverkar hur mycket viltet måste äta. De som påverkas mest är kalvar, kalvförande ko, små och dåligt utvecklade ungdjur samt äldre individer. Vuxna individer som tjurar och icke kalvförande kor klarar sig bättre.

Ett år som detta kan vi förvänta oss att kalvarna inte fått den utveckling som normalt sker. Tillväxten påverkas av både kvalitén och tillgången på kons mjölk samt andelen örter och dess näringsinnehåll. Som jägare i vår roll som förvaltare måste vi därför vara oerhört lyhörda för hur det ser ut i skog och mark samt vilket status viltet har. Vädret har förmodligen påverkat årets avkommor negativt och vi måste vara beredda på att snabbt justera avskjutningsplaner och skötselplaner.

Detta innebär givetvis inte att allt är fritt utan snarare att man bör vara extra noga med vilka djur som fälls. Spara produktiva djur och styr över jakten på små och svaga individer.

Målsättningen för älgstammen, inom de olika Älgförvaltningsområden samt Älgskötselområden, ska inte äventyras utan kvarstår, att vinterstammen ska hållas på den nivå som man har kommit överens om.

Årets extrema väderlek är inget som varken vår natur eller vårt vilt varit utsatt för under de senaste hundra åren. Det innebär att vi måste hantera detta på ett bra och handlingskraftigt sätt. Därför är det viktigt att hålla dialogen levande i jaktlagen, älgskötselområden och förvaltningsområden för att vi skall få en så bra förvaltning av älgstammen som möjligt.

För att öka kunskapen om vädrets effekter på viltet är det extra viktigt att samla in och rapportera älgobs och slaktvikter i Viltdata.

Uppmaningen är att man inom älgskötselområden och älgjaktsområden har årets situation med i planeringen och utför beskattningen under årets älgjakt enligt den, samt därefter gör en avstämning så snart det är lämpligt och möjligt.

Vi rekommenderar jaktlagen till en snabb rapportering av samtliga observationer till Viltdata – om möjligt senast kl. 20:00 varje jaktdagskväll. Om älgobsen och älgskötselområdenas rapporter visar på förändringar som föranleder förändrad avskjutning är det viktigt att man reviderar älgskötselplanen, dels för årets förvaltning, dels för kommande års förvaltning.

Vidare är det nu extremt viktigt att en aktiv och kvalitativ viltvård bedrivs!

 

 

Styrelsen för Jägareförbundet Jönköpings Län

Läs mer

Guldtjädern 2018 till Alois De Michael

På Länsförbundsstämman på High Chaparral som inleddes med en mycket god middag delades Guldtjädern ut till Alois De Michael för sitt långa och trogna arbete i Nässjöortens Jaktvårdsförening. Han har varit med i styrelsen under många år. Nu under semare år har han bland annat varit en av de drivande i handikappanpassning av banan.

Vi vill genom detta rikta ett varmt tack för ditt arbete.


Läs mer

Kolvkamshöjning av Jan-Ola Rehn vanns av Martin Sandstedt

Vid årsmötet  lottade vi ut en kolvkamshöjning av Ola Rehn. Vinnare blev Martin Sandstedt.

Bilden har inget med Jan-Olas arbete att göra. Kolla med honom först om du undrar hur det kommer att se ut. Är det någon som har en bild på Olas arbete tar vi tacksamt emot den.

Tack och grattis
Ordförande
Lars Gustafsson
Almesåkra Nyhagen
571 66 Bodafors
larsnyhagen@hotmail.com
0737-09 13 17

Läs mer