Viltvård

 

Läs ner om >>

Aktuella viltsjukdomar

Aktuellt just nu

CWD – Chronic wasting disease

Chronic Wasting Disease (CWD), eller avmagringssjuka hos hjortdjur, är en smittsam och dödlig prionsjukdom som skadar hjärnan hos hjortdjur. I Europa konstaterades de första CWD-fallen i Norge 2016. Det innebär en risk att sjukdomen finns i Sverige, eller sprids hit.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som ännu inte finns i Sverige, men den är under spridning i Europa. Svinpesten är redan etablerad i Estland, Lettland och Litauen. Sjukdomen är ett hot mot vildsvinsstammen och tamgrisbesättningar. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande så den inte når Sverige.