Välkommen till Jägareförbundet Nässjö jaktvårdskrets

Nässjö jaktvårdskrets omfattar Nässjö kommun och har c a 650 medlemmar.

Kretsens anordnar utbildning/information i jaktliga frågor och kretsmästerskap i skytte och eftersök. Kretsen samordnar eftersöksverksamheten inom kommunen samt stödjer lokala verksamheter.

 

Inom kretsen finns 3 lokala föreningar

Bodaforsortens jaktvårdsförening ”Bodafors skjutbana Guthult”

Nässjöortens jaktvårdsförening ”Nässjö jaktskyttecenter”

Malmbäcks jaktvårdsförening