Dagkortsjakt 2020-2021, jaktschema uppdaterat 2020-07-09

Välkommen att jaga med oss i Österåker. Vi jagar framförallt vildsvin, älg och småvilt. Anmälan sker genom att du sänder ett mejl till jagaiosteraker@gmail.com. Observera att samma person endast kan vara inbokad till två kommande jakttillfällen.  Ange dina personliga uppgifter och vilken jakt du vill delta i. Programmet finner du i bifogad  fil. Personer som är skrivna i Österåker har förtur, i enlighet med vårt arrendeavtal, liksom medlemmar i Svenska Jägareförbundet. Antalet platser per jakt är maximerat till sex. Pris för medlemmar i Svenska jägarförbundet är 500:- – 600:- per jakttillfälle, beroende på jaktform. Jakten arrangeras av Österåker-Vaxholms jaktvårdskrets och drivs helt ideellt, utan vinstintresse.

Observera att jaktdeltagare som använder kulvapen skall ha avlagt godkänt prov för Svenska Jägareförbundets älgskyttemärke, lägst valör brons, inom de senaste 12 månaderna. Godkänt högviltsprov för jägarexamen inom de senaste 12 månaderna accepteras.

Välkommen!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar