Älgjaktspremiären på en lördag?

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg har tidigare föreslagit att flytta premiären av älgjakten till lördag. Nu ställer sig även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) positiv till förslaget.

2014-11-05

Landsbygdsministern tycker i ett pressmeddelande att det finns skäl för att överväga att ändra jakttiden på älg på det sätt som Cecilia Widegren föreslår.

–  Det är positivt att frågan om att flytta älgjaktspremiären tas med i den fortsatta beredningen, för att kunna bredda rekryteringen, fortsätta föryngringen av jägarkåren samt att värna arbetslinjen, säger Cecilia Widegren.
Hon tycker också att det är bra att detta nu också kan bli en av flera viktiga frågor i den pågående översynen av jaktlagstiftningen.

I sin tidigare fråga till landsbygdsministern påpekar Cecilia Widegren att det faktum att älgjakten inleds på en måndag problematiskt för många jägare.

– Semesterdagar behöver användas och frånvaro från arbetet, som i sin tur undergräver arbetslinjen. En av jägarkårens viktigaste utmaningar är föryngring och att fler ska bli engagerade i jakt. Även om vi kan se att fler väljer att avstå premiärdagarna då det är arbetsdagar, är det ändå så att tiotusentals jägare tvingas att välja mellan arbete eller älgjakt, menar Widegren.

– Det finns möjligheter att undvika denna kollision. Genom att flytta premiären från en vardag till exempelvis en lördag, skulle förutsättningarna för fler att delta öka, semesterdagar användas till familjens gemensamma prioriteringar samtidigt som detta inte skulle medföra några implikationer på arbetslivet, fortsätter Widegren.

I sitt svar till Cecilia Widegren skriver Sven-Erik Bucht att i den översyn av jaktlagstiftningen som just nu pågår ska utredningen bland annat överväga om det bör tillskapas en beredning för jakttidsärenden hos ansvarig myndighet för att följa de jaktbara arterna utveckling och för att effektivisera handläggningen av ärenden som rör jakttider.
– En fråga om att flytta älgjaktspremiären är en fråga som med fördel kan hanteras i en sådan beredningsform för att få en allsidig belysning, menar Bucht.

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar