Rovdjur

Rapportera dina spår- och synobservationer av Varg, Lo och Björn!

Det är viktigt att kartlägga varg- björn- och lodjursstammarna i Gävleborg.

Din rapport är mycket viktig och blir en del av underlaget i den framtida förvaltningen.

För att kunna kvalitetssäkra din observation måste rapportering ske omgående.

Rapportera dina observationer till:

Lennart Östlund

0270-42 54 96

070-567 82 97

lennarth.ostlund@telia.com