Årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Lägg datumet den 27 februari på minnet och i er kalender.

Då har Söderslätts Jaktvårdskrets sitt årsmöte på Anderslövs Gästgivaregård.

Start med mat 18.00.

Föredragshållare kommer att vara Mikael Wilhelmsson från Augusa Vilthägn.

Varmt välkomna !!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar

Årsmöte Söderslätts Jaktvårdskrets

Lägg datumet den 27 februari 2018 på minnet och i er kalendern.

Då har Söderslätts Jaktvårdskrets sitt årsmöte på Anderslövs Gästgivaregård.

Föredragshållare kommer att vara Mikael Wilhelmsson från Agusa Vilthägn.

Varmt välkomna !!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar