Arkiv | mars, 2022

Tjejhagelskytte Falsterbo Sportskytteklubb

Lördagen den 23/4-22, klockan 13-15, kommer det att vara tjejhagelskytte på Falsterbo Sportskytteklubb.

Det vänder sig till dig som har egen hagelbössa.

Det kommer att finnas Trap, Skeet och ev Sporting.

Banhyra på 100kr bjuder Jägarförbundet på, om man visar upp medlemskort.

Vi använder endast miljöammunition. Det finns att köpa på banan.

Skott 90kr/ask medlem i Sportskytteklubben, icke medlem 110kr/ask.

Skjutserie, medlem 50kr/ask, icke medlem 70kr/ask.

Sista anmälningsdag 20/4-22

Anmälan till:

tinaeckerwall@hotmail.com

Läs mer

Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

 

Vid årsmötet 1 febr 2022 för Malmö-Burlövs jvk och årsmötet 3 febr 2022 för Söderslätts jvk beslöts på förslag av resp styrelse att Malmö-Burlövs jvk skulle uppgå i Söderslätts jvk. Enligt stadgarna för Jägareförbundets jaktvårdskretsar skall en sådan åtgärd och ett sådant beslut bekräftas av en extrainkallad årsstämma.  De extra årsstämmorna avhölls den 1 mars för Malmö-Burlöv och den 2 mars för Söderslätt varvid besluten på de ordinarie stämmorna konfirmerades.

 

Det innebär att när vi nu går in i verksamhetsåret 2022 är benämningen på de sammanslagna kretsarna Jägareförbundet Söderslätts jaktvårdskrets. Styrelsen, valberedningen  och revisorerna framgår av Söderslätts hemsida. 

 

Styrelsen för Söderslätts jvk vill härmed hälsa alla medlemmar i Malmö-Burlövs jvk mycket välkomna till kretsen. Vi ser framemot att erbjuda alla våra medlemmar – gamla som nya – aktiviteter med olika innehåll och inriktningar.

 

Den avgående styrelsen i Malmö-Burlöv jvk vill tacka för de gångna åren och några av styrelsemedlemmarna kommer att vara engagerade i andra roller i kretsen framöver.

 

Avslutningsvis vill vi be alla medlemmar som får detta mejl uppmana sina jaktvänner att meddela JF´s kansli i Kristianstad sina mejladresser i händelse detta inte redan är gjort (det är nämligen inte mer än hälften av alla medlemmar som har registrerade mejladresser).

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Billgren                                 Thomas Jacobsson

Ordförande Malmö-Burlöv jvk        Ordförande Söderslätts jvk

Läs mer