Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

Till medlemmarna i jaktvårdskretsarna Malmö-Burlöv och Söderslätt.

 

Vid årsmötet 1 febr 2022 för Malmö-Burlövs jvk och årsmötet 3 febr 2022 för Söderslätts jvk beslöts på förslag av resp styrelse att Malmö-Burlövs jvk skulle uppgå i Söderslätts jvk. Enligt stadgarna för Jägareförbundets jaktvårdskretsar skall en sådan åtgärd och ett sådant beslut bekräftas av en extrainkallad årsstämma.  De extra årsstämmorna avhölls den 1 mars för Malmö-Burlöv och den 2 mars för Söderslätt varvid besluten på de ordinarie stämmorna konfirmerades.

 

Det innebär att när vi nu går in i verksamhetsåret 2022 är benämningen på de sammanslagna kretsarna Jägareförbundet Söderslätts jaktvårdskrets. Styrelsen, valberedningen  och revisorerna framgår av Söderslätts hemsida. 

 

Styrelsen för Söderslätts jvk vill härmed hälsa alla medlemmar i Malmö-Burlövs jvk mycket välkomna till kretsen. Vi ser framemot att erbjuda alla våra medlemmar – gamla som nya – aktiviteter med olika innehåll och inriktningar.

 

Den avgående styrelsen i Malmö-Burlöv jvk vill tacka för de gångna åren och några av styrelsemedlemmarna kommer att vara engagerade i andra roller i kretsen framöver.

 

Avslutningsvis vill vi be alla medlemmar som får detta mejl uppmana sina jaktvänner att meddela JF´s kansli i Kristianstad sina mejladresser i händelse detta inte redan är gjort (det är nämligen inte mer än hälften av alla medlemmar som har registrerade mejladresser).

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Billgren                                 Thomas Jacobsson

Ordförande Malmö-Burlöv jvk        Ordförande Söderslätts jvk

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar