Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Sveriges Vildnad är en fristående stiftelse med syftet att bland annat stödja svensk viltförvaltning. Sveriges Vildnad inrättades på initiativ av Svenska Jägareförbundet och med bidrag från institutioner och personer med vilt- och naturintresse. Stiftelsen leds av ett förtroenderåd om sextio personer.

Samhällets acceptans för jakt och viltvård

Webb-seminarium fredagen den 27 november kl. 10.00 15.00

Jakt och viltförvaltning behövs för att upprätthålla samhällsviktiga avvägningar mellan viltets värden och kostnader. Samtidigt är det bara en liten del av Sveriges befolkning, omkring 3%, som jagar. Ytterst vilar därför möjligheten till jakt och viltförvaltning på samhällets acceptans för dessa verksamheter. Årets seminarium kommer belysa och samtala kring dessa frågor. Vilka samhällsnyttor ger jakt och viltvård idag? Vilka utmaningar måste hanteras för att jakt och viltvård även i framtiden ska accepteras av den breda allmänheten?

Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

9.50 Är du välkommen att ansluta till seminariet via internet. Ett par minuters praktisk information.

10.00-10.10 Hälsningsanförande Torbjörn Larsson, ordförande Svenska Jägareförbundet

10.10-10.30 Vad krävs för att skapa tillit till förvaltningen bland jägare och allmänhet? Camilla Sandström, Professor i Statsvetenskap, Umeå universitet

10.35-10.55 Har vi tillräcklig koll på viltstammarnas status och utveckling inom förvaltningen? Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundets viltövervakning

11.00-11.20 Illegal jakt på rovdjur ett samhällsproblem Erica von Essen, SLU och Norsk institutt for naturforskning

11.25-11.45 Jaktens roll för att hantera invasiva arter Fredrik Dahl, Svenska Jägareförbundets uppdrag kring invasiva (skadliga) främmande djurarter

11.45-12.45 Lunchpaus

12.45-13.05 Viltövervakningens roll för friska viltstammar Erik Ågren, chef för viltsektionen SVA

13.10-13.30 A European perspective the use of lead in ammunition and the transition to non-lead David Scallan, Generalsekreterare FACE (European Federation for Hunting and Conservation)

13.35-13.55 Den svenska jägarens jaktetik möjligheter och framtida utmaningar Lara Tickle, SLU

14.00-14.20 Viltolyckor och trafikeftersök Markus Olsson, Svenska Jägareförbundets Vilt- och trafikuppdrag

14.30-15.00 Panelsamtal och summering

Årets seminarium kommer direktsändas via internet i form av ett webb-seminarium. Seminariet är kostnadsfritt, men deltagare ska anmäla sig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast 23/11. Dagen innan seminariet får du per mejl de inloggningsuppgifter som krävs för att ansluta till seminariet. Ange i anmälan till vilken mejladress du vill att vi ska skicka inloggningsuppgifterna, om du vill ha dem till en annan adress än den du mejlar från.

Skälet till årets webbaserade upplägg är den pågående corona-pandemin. Nästa år hoppas vi återigen kunna välkomna er ”på plats”!

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar