EFTERSÖKSASSISTANS,ekipage

Länsföreningarna och hundgruppen i Västra Götaland lanserar nu Eftersöks Assistans

Eftersöks Assistans är en organisation som har till syfte att erbjuda jägare och jaktlag hjälp med kvalificerade eftersöks ekipage.Det är en ideell grupp där vi inte har några ersättningskrav. Vi är spridda över Västra Götaland och vårt mål är att erbjuda vår tjänst i hela området.

Samtliga ekipage har flera års erfarenhet och genomför större antal eftersök varje år. Våra ekipage har specialiserat sig på olika vilt och genom kontaktnätet hjälper vi varandra. Alla ekipage antas genom ett speciellt utarbetat praktiskt fingerat eftersöks prov.

Vi kan inte garantera att vara tillgängliga alltid men vi strävar efter att kunna hjälpa så många som möjligt genom vårt kontaktnät.

Vi har alla tystnadsplikt kring de eftersök vi utför.

Mer information kommer fortlöpande

En ”egen” hemsida för eftersöksassistans är igång.

Samtliga i Eftersöksassistans ingående ekipage finner ni på Facebook, 

Efftersöksassistans

 

PART_1378311646111