Nyheter Arkiv

Ungdomsverksamhet!

Jägarförbundet jobbar hårt med att få upp ungdomars intresse för jakt och viltvård. Vi vill gärna få in nya uppslag på hur vi kan bli bättre och utveckla verksamheten. Har ni någon fundering? Delge oss den!

Läs mer

Träna skjutteknik med skyttesimulator på Skogaryd

Missa inte chansen att avsevärt förbättra din skjutteknik!

Vi har bokat skyttesimulatorn på Skogaryd med Stefan Lindell som sakkunnig instruktör.

Vi skjuter Måndag den 11/4 med företrädesvis hagelvapen. Start klockan 18:30.

Vi skjuter Måndag den 18/4 med företrädesvis kulvapen. Start klockan 18:30.

 Båda dagarna kan du skjuta med eget vapen.

Ta gärna med egen fika.

Anmäl dig i god tid till Alf Joelsson. Tala om vilken dag du helst önskar skjuta. Tala också om vilken dag du absolut inte kan.

Antalet platser är begränsat – så först till kvarn …!

Priset är ännu inte färdigförhandlat. Du får vara beredd att betala en liten summa för apparthyra mm.

 Alla jägare inom Jaktvårdskretsen är välkomna.

Missa inte denna enastående chans!

Läs mer

Eftersök

 

Eftersök är ett fokusområde för Vänersborgs jvk.  Arbete med NVR och EFTERSÖKSASSISTANS är exempel på detta. Under våren sker regelbunden träning av hundar. Huvudansvarig är Roger Haglund som bistås av Alf Joelsson

En ny grupp  inom länsföreningarna i Västra-Götaland är under uppbyggnad. Den går under benämningen EFTERSÖKSASSISTANS. Tanken är att jaktlag som känner behov av eftersöksekipage på ett enkelt sätt skall kunna få tillgång till det. Mer information om detta är på väg och kommer att finnas på länsföreningarnas sida organiserat under Hund. Eftersöksekipage som i dag ingår i gruppen finns under fliken ”EFTERSÖKSASSISTANS,ekipage” här ovan

Vi kan inte nog understryka vikten av ha ordnat med rutiner och ekipage för eftersök om olyckan skulle vara framme. Detta är dessutom ett lagkrav som åligger varje jägare/jaktledare/jaktlag. Lagtexten specificerar dock inte vilka krav eller prov som en hund skall klara.  God jaktetik kräver dock att man förvissat sig om att det är en duglig hund som finns tillgänglig. Se till att ha kontaktat grannlag före säsongsstar. Bestäm vad rutiner, utväxla kontaktvägar och telefonnummer.

Jaktlaget skall FÖRE jaktens början ha förvissat sig om tillgång till eftersöksekipage. Oavsett var man anlitar eftersökshund så behöver den vara meriterad eller rutinerad. Det behöver inte nödvändigtvis vara formella spårprov men dessa ger dock en objektiv bedömning om hundens förmåga. Att enbart gå på hundägarens egna åsikt om sin egen hunds förträfflighet är dock inte att rekommendera.

Sippan_Älg.jpg       PART_1378311646111

 

Lennart Gustavsson

Läs mer

Webbsida för Vänersborgs jaktvårdskrets

Vi arbetar ständigt med att på ett bättre sätt nå ut med information till medlemmar. Vi hoppas att denna ”förbättrade”  hemsida åtminstone delvis råder bot på detta problem. Att nå ut till våra medlemmar med information på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt  är viktigt. Att förbättra våran hemsida är ett försök för att kunna uppnå detta. Vi vill dock gärna ha personlig kontakt med medlemmarna. Har ni något ni vill ventilera? Kontakta någon i styrelsen, kretsen har i många fall möjligheter att ”stötta” personliga initiativ. Att åsikter och idéer kommer styrelsen till del är grundläggande för att ha en aktiv jaktvårdskrets. Vi ser er naturligtvis gärna även på våra årsmöten.

Läs mer