Jägarexamen

Examinator jägarexamen:

Martin Ludvigsson     alfrodul_sol@hotmail.com

Kretsen har för närvarande inte möjlighet att erbjuda en utbildning för jägarexamen i egen regi, då det inte längre är tillåtet för examinatorer att utbilda elever i samma område.

Om du är intresserad av djur, natur och jakt, kontakta i så fall Martin eller någon annan av kretsens styrelsemedlemmar så att vi kan guida vidare till andra möjligheter att läsa för jägarexamen. Styrelsen skall under året arbeta med att ta fram en utbildningsledare för att åter kunna börja erbjuda utbildning för jägarexamen i kretsens egna regi.

Kontakta gärna någon i styrelsen om du, eller någon som du känner, är intresserad av att engagera sig i arbetet med att utbilda nya jägare.