Utbildningar

Utbildning

Vårgårdajaktvårdskrets kan erbjuda många slags utbildningar.
Utbildningar genomförs om tillräckligt med anmälningar finns.

Maila in ditt intresse så återkommer vi när tillräckligt med deltagare finns för att hålla kursen.

Följande förslag finns

– Jaktledare utb.
– Viltkontrollant
– Jägarexamen

Mail: alfrodul@hotmail.com