Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Västerbergslagens JVK

Med lokalt engagemang, aktiviteter, förmåner, öppenhet, respekt och ansvar förvaltar vi och utvecklar jakt och viltvård i Ludvika och Smedjebackens kommun. De gamla kretsarna Ludvika JVK, Smedjebacken JVK och Söderbärke JVK slogs ihop under 2018 och sedan dess har man gått under namnet Västerbergslagens JVK. Kretsen är nu 117 713 hektar och sträcker sig ifrån Malingsbo i söder, Gonäs i väst, Morberget i norr samt Kolpebo i öster.

Kretsen innefattar fem viltvårdsområden: Ludvika VVO, Persbo VVO, Söderbärke Västra VVO, Söderbärke Östra VVO och Torrbo VVO. Kretsen har 436 medlemmar (2020-06-30).

Västerbergslagens JVK och Svenska Jägareförbundet är öppet för alla. Vi värdesätter nya idéer och konstruktiv kritik som en viktig del i demokratin och för utvecklingen av förbundet. Vi vill att fler ska få uppleva jakt och viltvård, på så sätt ökar vi omvärldens kunskap om samspelet mellan vilt, människa och samhälle. Vi är stolta jägare och stolta över att företräda förbundet i allt det vi gör och står för.

Vi har respekt för viltet, människan och naturen samt har klara jaktetiska riktlinjer. Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska jakten och viltvården, nu och för kommande generationer. Genom kunskap, erfarenhet och tydlighet skapar vi förtroende i vår omgivning vilket är avgörande för den svenska jaktens framtid. Vi respekterar och stödjer varandra för förbundets bästa.

Vi tar gemensamt ansvar för utvecklingen av Svenska Jägareförbundet. Vi tar ansvar för vår organisation genom att vara lyhörda och förankra våra beslut och vi tar samhällsansvar genom att sakligt framföra fakta. Vårt eget ansvar är grundläggande, men som individer tar vi också ansvar för helheten så att vision, mål och medel hänger ihop.