Huvudmeny

                                                                                                                                                                                                                                                                   

Medlem

Svenska Jägareförbundet är en medlemsorganisation. Den är uppbyggd av jaktvårdskretsar och länsjaktvårdsföreningar. Förbundets roll är att utifrån ett helhetsperspektiv på naturen och samhället leda och utveckla jakten i Sverige.

Förbundets ställningstaganden i viltförvaltningsfrågor baseras på forskning och fakta.

Målet för Svenska Jägareförbundet är att arbeta för en så bra, hållbar och klok viltförvaltning som möjligt som tar hänsyn till samhällets och allmänhetens önskemål och krav.

Snabbfakta (2022):

 • Ca 157 000 medlemmar i Jägareförbundet.
 • Ca 8000 medlemmar i Jägareförbundet Dalarna.
 • 439 medlemmar i Västerbergslagens JVK (2022-01-31).
 • 5000 förtroende valda
 • 110 anställda

Vad får man som medlem i Jägareförbundet:

 • 11 nummer av Svensk Jakt/år (ett dubbelnummer)
 • Ansvars- och olycksfallsförsäkring
 • Eftersöks- och rovdjursförsäkring om din hund råkar illa ut
 • Fina medlemsrabatter (https://jagareforbundet.se/medlem/medlemsrabatter/)
 • Vi stöttar jägarnas röst med och mot politikerna – remisser och bollplank
 • Lokala medlemsförmåner i Ludvika och Smedjebackens kommun.
 • Vi arbetar med rovdjursförvaltningen.
 • Vi arbetar med skogsbruksfrågor.
 • Vi arbetar med viltförvaltningsdelegationen
 • Vi arbetar med Invasiva arter och viltsjukdomar
 • Vi arbetar med eftersök och hjälper nationella viltolycksrådet (NVR) med vårt jägarnätverk.
 • Vi erbjuder aktuella aktiviteter.
 • Vi erbjuder aktuella utbildningar och fortbildningar.
 • Nätverka och träffa likasinnade jägare.

Viktigt! Vi försöker samla in e-postadresser till våra medlemmar i kretsen, så be gärna medlemmar som inte får våra utskick att skicka ett mail med medlemsnummer och aktuell e-postadress till medlem@jagareforbundet.se eller kontakta dem via telefonnummer 020-22 00 10.

Vill man byta till Västerbergslagens JVK så kan man skicka ett mail med medlemsnummer, aktuell e-postadress och att man vill tillhöra krets: Västerbergslagens JVK till medlem@jagareforbundet.se eller kontakta dem via telefonnummer 020-22 00 10.

Klicka här för att bli medlem.

För att bli medlem måste du välja tillhörighet till länsförening och jaktvårdskrets. Du kan välja fritt mellan t.ex. där du bor eller jagar. Din tillhörighet styr vart du får information ifrån och vart du kan delta på aktiviteter.