Tid för nomineringar och motioner

Motioner

Har du något som du vill förbättra/förändra? Skriv då en motion till Vilhelmina kretsens årsstämma 2023. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12-2022 och du kan skicka den till jagarforbundetvilhelmina@gmail.com

Nomineringar
Vi i styrelsen för Jägareförbundet Vilhelmina tar tacksamt emot nomineringar av personer till jägareförbundets hedersmärken och till predatormärket guldräven samt nomineringar av jaktlag/VVOn som jobbar hårt med viltvård (ej predatorjakt) och därför kan få bidrag ur Wallenbergska fonden. Kriterier för dessa hittar ni nedan, skriv ner namn på den ni vill nominera tillsammans med en motivering varför och skicka det till oss på jagareforbundetvilhelmina@gmail.com senast den 31/2-2021.

Hedersmärken

Statuter för Jägareförbundet Västerbottens hedersmärken och predatorjägarmärket ”Guldräven”. Fastställda av styrelsen den 22 maj 1967 §21 med kompletteringar 19 mars 2014. Hedersmärket omfattar valörerna guld, silver och brons och utdelas till medlemmar. Med hänsyn till märkenas valör och övriga omständigheter bör följande principiella kvalifikationskrav uppställas.

Hedersmärket Guld
Ledamot av länsföreningens styrelse under minst tio år. Tjänsteman i Svenska Jägareförbundet med placering inom länet och tjänsteman i länsföreningen under minst tio år. Tjänsteman i ledande ställning inom skogsbruket som gjort föreningen stora tjänster under längre tid samt Föreningens revisorer och Ordförande i jaktvårdskrets eller annan större lokalorganisation. Annan person som verkat särskilt förtjänstfullt för länets jakt och viltvård, i regel under minst femton år.

Hedersmärket Silver
Samma som för guld men under minst fem respektive tio år. Ordförande i VVO eller annan lokalförening under minst tio år. Annan person som under minst tio år särskilt förtjänstfullt verkat för
föreningens ändamål och lokalföreningens/jaktvårdskretsens bästa.

Hedersmärket Brons
Samma som för guld och silver men med kortare kvalifikationstid. Andra lokalföreningsfunktionärer och enskilda medlemmar i länsföreningen. Tjänstemän inom skogsbruk, polis- och tullväsende som gjort särskilt framstående insatser för jakt och viltvård eller inom förenings- och/eller jaktskytteverksamhet.

Predatorjägarmärket ”Guldräven”
A) Person som visat särskilt intresse för predatorjakt och dokumenterat sig som skicklig och framgångsrik predatorjägare under minst tio år och årligen uppnått goda jaktresultat
B) Annan person som särskilt främjat efterhållande av predatorer

Wallenbergska:
Kriterier för utdelande av premie från Wallenbergska fonden. Jaktlag, VVO, jaktvårdskrets eller annan förening som gjort särskilda insatser för att stödja viltvården samt informerat om viltvårdens betydelse för viltets fortbestånd. Undantaget är all predatorjakt, ett gott exempel är jobbet som gjordes i vintras för att minska antalet älgar som drunknade på förrädiska isar. Man kan även som enskild person få bidrag ur fonden men då krävs det att man gjort något verkligen extra. Så känner ni till något jaktlag som jobbar aktivt för de vilda med t.ex. stödutfodring, viltåkrar, knipholkar m.m. så

Inga kommentarer än.

Lämna ett svar