JÄGAREFÖRBUNDET HAPARANDA

ÄLGKALVLOTTERIET

1. Älgkalv lottnr. 721, Hubert Ylikangas
2. Presentkort lottnr. 376, Joni Tervahauta
3. Presentkort lottnr. 254, Anita Styrman

JÄGAREXAMEN
Anmälan på sidan Jägarexamen 2024

 

KRETSENS ÄLGMÖTE.

Älgmötet

Kretsens älgmöte blev välbesökt. Totalt representerades 80% av kretsarealen vid mötet.
Bertil Segerlund, älgansvarig i kretsen, inledde mötet med att lyfta hur viktig det är
att samtliga jaktlag tar ansvar för att förvalta vår gemensamma älgstam.
Kalvavskjutning ska följa avskjutning på de vuxna. Mötets syfte var att ge
signaler till hur vi ser på kommande tilldelning och avskjutning.

Björn Sundgren, jägareförbundet, redovisade om älgobs. Björns budskap om
älgförvaltning är att när det börjar gå åt fel håll måste man byta väg. Han redovisade
vilka djur som måste finnas för att skapa en livskraftig älgstam.

Björns presentation älgförvaltningsmöte ÄFO 5 Haparanda mars 2023

Skogsstyrelsens representant redovisade om betesskador. Han betonade att
betesskador på tall påverkas av minskad foderproduktion.

Representanter från ÄFG5 gav en redovisning över gruppens arbete samt
läget över hela förvaltningsområdet.

 

Årsmötet

Vid ett välbesökt årsmöte i Kukkola byagård omvaldes styrelsen med Göran Rönnbäck
som ordförande.

 

Jägarexamen: Jägarskolans teoridel i Haparanda (skytte arrangeras våren 2023)

Bild på jägare med jakthundar

Jägarskolorna arrangeras i samverkan med Svenska Jägareförbundets eget studieförbund, Studiefrämjandet Norrbotten.

Jägarexamen teoridelen planeras starta 10 nov 2022 (Stefan Waara)

ANMÄLAN

Jägarexamen teoridelen planeras starta 16 feb 2023 (Erika Medström)

ANMÄLAN

Jägarexamen praktisk jägarskola på skjutbanan preliminär start 5 juni 2023

ANMÄLAN

Telnr. på sidan Jägarexamen

Skyttebanor

Nu pågår markarbeten i Vuono för att anlägga skyttebanor. Banor som vi bygger är 80 m viltvård, 50 m viltvård, pistolbana 25 m och hagelbana sportring. Planen som Haparanda skytteallians har är att banorna ska vara klara 2020. Under hösten kommer markarbeten att genomföras på alla banor utom hagelbanan. BDX är entreprenör som utför markarbeten under ledning av Jörgen Waara.

 

Markarbeten på gång

 

 

Viltvård

Kretsen har samarbetat med Haparanda södra ÄSO i viltvård. Under våren har 503 holkar för småfåglar byggts.
Måndag den 23 april var det avslutningskväll. Under ledning av kretsens viltvårdsansvariga
Alf-Göte Hjelm och Eskil Lugnet har småfåglar fått nya boplatser.

Holkbygge

 

NYA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPEN

Område 5. Råneå församling, Kalix kommun och Haparanda kommun. Markägarföreträdare; Morgen Yngvesson Ordförande, Göran Nilsson, Jan Vikström. Jägarföreträdare; Tage Karlsson, Mikael Gladh, Sven Forsberg ny från Haparanda.

Älgmärkning i Haparanda/Kalix

Wibeke Neumann SLU föreläste om älgmärkningen den 23 januari. En mycket intressant och givande föreläsning.
Ta del av informationen via länken nedan.

BD16_Haparanda23jan2018

 

Länk till Skandobs

Skandobs är ett rapporteringssystem för stora rovdjur.

Klicka på länken nedan för att se bilder från viltvårdsarbetet.

Viltvård

 

Viltvård i Vojakkala

Viltvård i Vojakkala

Eskil och Alf-Göte

Eskil och Alf-Göte

Bra höjd på saltstenspåle

Bra höjd på saltstenspåle

Knipor häckar i skogsmark

Knipor häckar i skogsmark

Viltvård

I samarbete med Jägareförbundet Norrbotten genomför  en årilg viltvårdsexkursion i början av augusti
Exkursionen leds av jägarprofilen Eskil Lugnet, Vi möter honom vid ”Hallen” i N Vojakkala kl 10.00 till en rykande varm skogskaffetår. Dagen avslutas ca 15.00 och vi mellanlandar till grillning i Karsikkojärvi under dagen.

LÄS MER UNDER VILTVÅRD. Alf-Göte  Hjelm skriver om viltvård i kretsen.

Mårdhundprojektet

Försöken att förhindra mårdhundens spridning i Norden fortsätter nu som ett samnordiskt projekt.Som ett led i dessa ansträngningar samlades viltvårdsintresserade representanter från hela Haparanda jaktvårdskrets till en arbetskväll i ”hallen” i Vojakkala.

Kvällens tema var att under ledning av projektledaren inom Norrbottens Jägareförbund tillverka så kallade KANUFÄLLOR för fångst av mårdhund. Fällans ursprung kommer från Finland och anses vara ett bra komplement i mårdhundsprojektets strävan. Text och foton A-G Hjelm. Fler bilder och information finns under länken Viltvård.

Kurs, mårdhund

Kurs, mårdhund Foto A-G Hjelm

Kanufälla, gillrat

Kanufälla, gillrat Foto A-G Hjelm

INRAPPORTERING AV FÄLLT SMÅVILT.

Nu ska  jaktlag samla in avskjutningsrapporter på fält småvilt. När ni säljer jaktkort meddela att efter jaktsäsongen ska rapportdelen in.