JÄGAREFÖRBUNDET HAPARANDA

SKYTTEBANA 80 METER

Älgbanan är efter besiktning godkänd. Nu lägger vi upp arbetet med att slutföra inredningen i hallen. Under våren är vår plan att snabbt efter snösmältning starta övningsskyttet. Vi kommer även att genomföra en gemensam invigning med pistolskyttarna. Arbetet med 50 meter viltmål och hagelbanan måste avslutas under nästa år.

 

Älgkalvlotteriet

Vinnare
1 Älgkalv                           Fredrik Söderholm. Lottnr. 798
2 Presentkort 500 kr     Verner Lundholm. Lottnr. 354
3 Presentkort 500 kr     Emilia Nilsson. Lottnr. 156

 

Brunstuppehåll älgjakt 2020

Kretsens årsmöte beslutade att rekommendera jaktlagen att ha brunstupphåll mellan 28 september och 9 oktober

Kommande medlemsmöten

Se under länken Möten

Älgkalvlotteriet

Under länken Jaktlag finns en sida Älgkalvlotteriet där du kan se vilka lag som skänkt älgkalv
från 2013.

Viltvård holkbygge

Den 17 februari kl 18.00 i Hallen Vojakkala startar viltvårdsprojektet i samarbete med Haparanda södra ÄSO. Holkbygge mm. Målet är att bredda viltvårdsarbetet i kretsen.

Välkmmen!

ÅRSMÖTE

Det blev omval av ordförande Göran Rönnbäck samt samtliga som var i tur att avgå.

Praktisk Jägarskola

Lär dig mer om skytte hagel och kula, säker vapenhantering och
avståndsbedömning inför jägarexamens skjutprov.

8 träffar, 1.200 kr, prel start 16/5. Kontakt: 010-222 10 22

 

ÄLGOBS Kust och inland

Kust och inland följer väl antalet observationer genom åren.
Något färre älgar i kustlandet.

Länk till älgobs.

Skyttebanor

Nu pågår markarbeten i Vuono för att anlägga skyttebanor. Banor som vi bygger är 80 m viltvård, 50 m viltvård, pistolbana 25 m och hagelbana sportring. Planen som Haparanda skytteallians har är att banorna ska vara klara 2020. Under hösten kommer markarbeten att genomföras på alla banor utom hagelbanan. BDX är entreprenör som utför markarbeten under ledning av Jörgen Waara.

 

Markarbeten på gång

 

 

Viltvård

Kretsen har samarbetat med Haparanda södra ÄSO i viltvård. Under våren har 503 holkar för småfåglar byggts.
Måndag den 23 april var det avslutningskväll. Under ledning av kretsens viltvårdsansvariga
Alf-Göte Hjelm och Eskil Lugnet har småfåglar fått nya boplatser.

Holkbygge

 

NYA ÄLGFÖRVALTNINGSGRUPPEN

Område 5. Råneå församling, Kalix kommun och Haparanda kommun. Markägarföreträdare; Morgen Yngvesson Ordförande, Göran Nilsson, Jan Vikström. Jägarföreträdare; Tage Karlsson, Mikael Gladh, Sven Forsberg ny från Haparanda.

Älgmärkning i Haparanda/Kalix

Wibeke Neumann SLU föreläste om älgmärkningen den 23 januari. En mycket intressant och givande föreläsning.
Ta del av informationen via länken nedan.

BD16_Haparanda23jan2018

 

Länk till Skandobs

Skandobs är ett rapporteringssystem för stora rovdjur.

Klicka på länken nedan för att se bilder från viltvårdsarbetet.

Viltvård

 

Viltvård i Vojakkala

Viltvård i Vojakkala

Eskil och Alf-Göte

Eskil och Alf-Göte

Bra höjd på saltstenspåle

Bra höjd på saltstenspåle

Knipor häckar i skogsmark

Knipor häckar i skogsmark

Viltvård

I samarbete med Jägareförbundet Norrbotten genomför  en årilg viltvårdsexkursion i början av augusti
Exkursionen leds av jägarprofilen Eskil Lugnet, Vi möter honom vid ”Hallen” i N Vojakkala kl 10.00 till en rykande varm skogskaffetår. Dagen avslutas ca 15.00 och vi mellanlandar till grillning i Karsikkojärvi under dagen.

LÄS MER UNDER VILTVÅRD. Alf-Göte  Hjelm skriver om viltvård i kretsen.

Mårdhundprojektet

Försöken att förhindra mårdhundens spridning i Norden fortsätter nu som ett samnordiskt projekt.Som ett led i dessa ansträngningar samlades viltvårdsintresserade representanter från hela Haparanda jaktvårdskrets till en arbetskväll i ”hallen” i Vojakkala.

Kvällens tema var att under ledning av projektledaren inom Norrbottens Jägareförbund tillverka så kallade KANUFÄLLOR för fångst av mårdhund. Fällans ursprung kommer från Finland och anses vara ett bra komplement i mårdhundsprojektets strävan. Text och foton A-G Hjelm. Fler bilder och information finns under länken Viltvård.

Kurs, mårdhund

Kurs, mårdhund Foto A-G Hjelm

Fällor byggs

Fällor byggs Foto A-G Hjelm

Kanufälla, gillrat

Kanufälla, gillrat Foto A-G Hjelm

INRAPPORTERING AV FÄLLT SMÅVILT.

Nu ska  jaktlag samla in avskjutningsrapporter på fält småvilt. När ni säljer jaktkort meddela att efter jaktsäsongen ska rapportdelen in.