Viltvård

Viltvård i kretsen

Målet 1000 holkar under våren

I måndagskväll startades vintern och vårens kvällsaktiviteter i HALLEN i Vojakkala.  Under några timmar samlas vi för att arbeta med olika projekt, riktade oftast mot vård och stöd av det vilda i vår natur.

Nytt för i år var inbjudan av deltagare från övriga delar av Haparanda jaktvårdskrets. Och visst har det hörsammats, både ungdomar och  äldre medlemmar från spridda delar av kretsen fanns på plats med hammare i handen.

Holkbygge

Färdiga holkar

För några av vårens kvällar är avsikten att bygga olika typer av fågelholkar och den här kvällen mjukstartades med dryga 50 färdiga holkar.

Viltvård i den stränga kylan.

Rådjuren har kommit ovanligt sent för att åtnjuta extra energi vid våra stödutfodringar.
Före Julhelgen kunde man se att något enstaka rådjur vandrade förbi men intresset för att äta var svagt.

Nu när den stänga kylan anlänt till oss och lite snö fallit ser det annorlunda ut.
Vid en utmatning parkerade ko och två kalvar under en hel vecka. De tog till sig av hela matbordet, både hö pellets och saltsten tog slut i ett nafs.

Jag har knogat och avverka björkved på ett av ställena och ser att både rå- och älg gärna tar för sig av de späda björkrisknopparna. Och jag ser dagligen nya spår av åtminstone haldussinet rådjur vid utfodringarna.

Den knappa snömängden och Långa perioder -20—30 grader tär hårt på framförallt rådjurens krafter. Det är nu våra viktiga viltvårdsinsatser kan utgöra mesta nyttan för flera viltarter.
Nu fortsätter vi vintern ut att ladda foderautomater och höhäckar.

Viltvård 1

Viltvård 1

Viltvård 2

Viltvård 2

Viltvård 3

Viltvård 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår och sommarperioden är den tid som erbjuder oss de bästa förutsättningarna till vårt arbete i viltvårdande syften.

Förstås har vi redan under vårvintern försett våra marker med för många viltarter åtråvärda saltstenar
Då planerar vi även för arbeten som bör göras under barmarkstid

Med glädje kunde jag i våras upptäcka det fina intresset i hela jaktvårdskretsen när vi, inte mindre än 12 av kretsens jaktlag under några kvällar tillverkade fällor för fångst av mårdhund.
Sålunda ville dessutom flera från olika områden deltaga när vi senare tillverkade olika fågelholkar för placering i markerna, här gynnar vi även småfåglarna.

I mitt område Vojakkala /Mattila är vi i full gång med olika viltvårdande aktiviteter. Sådden av våra viltåkrar är just avslutad, vidare lägger vi under sommaren andra slyröjda åkrar i brun jord
För att kunna bruka dem till nästa sommar.

Nu har vi i vår krets möjlighet att gemensamt förädla , bese och diskutera viltvård. I samarbete med Jägareförbundet Norrbotten genomför vi för tredje året en viltvårdsexkursion den 3 augusti. Exkursionen leds av jägarprofilen Eskil Lugnet, Vi möter honom vid ”Hallen” i N Vojakkala kl 10.00 till en rykande varm skogskaffetår Dagen avslutas ca 15.00 och vi mellanlandar till grillning i Karsikkojärvi under dagen.

För Jägarförbundets medlemmar är det gratis.

Skynda på att anmäla dig till Jägarförbundet Norrbotten

Se den fullständiga inbjudan: www.vojakkalavvo.se Här finner du även information om viltvårdsprojektet. Eller www.jagareforbundet,se/norrbotten

Det här är ett unikt tillfälle att ta med den intresserade och blivande jägarungdomen, viltvård är en bra start på jägarkarriären.

Kontakter inom Haparandakretsen:

Alf-Göte Hjelm 0923/676051, 070/2855512, e-mail: nordproduktion@telia.com viltvårdsföreträdare i Haparanda jaktvårdskrets.

Bertil Segerlund 076/1479545, bertil@segerlund.net Webbsamordnare

Du kan givetvis höra av dig avseende viltvård, Skicka gärna viltvårdsbilder till mig eller direkt till Bertil

Med jakt och viltvårdshälsningar

———————————————————————————————————–

Viltvård kan bedrivas på olika sätt. I större format som Mårdhundprojektet och Haparanda Södra ÄSOs viltvård eller då enskilda medlemmar utför olika stödinsatser för viltet. Jägarförbundet Haparanda är intresserade av få in tips på olika viltvård som bedrivs i kretsen. Vill ni i ert lag komma igång med viltvår ta gärna kontakt med kretsens viltvårdsansvarige Alf-Göte Hjelm på mail nordproduktion@telia.com

FÄLLBYGGE

I tisdagskväll färdigställdes det påbörjade bygget av Kanufällor. Fällorna får nu under våren göra tjänst i det samnordiska projektet; förhindra så att mårdhunden inte får växa sig för talrik. Fångstredskapet får god spridning inom hela Haparanda jaktvårdskrets.

Fällor märkta med godkända koder

Fällor märkta med godkända koder Foto AG Hjelm

Flitig fällbyggare

Flitig fällbyggare Foto AG Hjelm

Massvis med fällor. Foto A-G Hjelm

Massvis med fällor. Foto A-G Hjelm

Kanufälla, gillrat

Kanufälla, gillrat

Fällor byggs

Fällor byggs

Bilder från viltvårdsprojektet i Vojakkala

 

Viltåker

Fälla för mårdhund

Holkfabriken

Minkfälla