Styrelsen

Ordförande: Göran Rönnbäck
V.ordf, sekreterare: Bertil Segerlund
Kassör: Karl-Erik Wähäjärvi
Ledamöter: Victor Medström
Anders Karhuvaara
Suppleanter: Andreas Nyberg
Mats Hermansson

Revisorer: Jan Kitti
Jan Larsson
Revisorsersättare: Anders Kitti
Peter Waara

Valberdningen
Sören Ylikangas. sammankallande
Tarmo Kallijärvi