Älgbanan

Ansvariga för skjutbanan:
Bertil Segerlund, Mats Hermansson.

Skjutledare: Mats Hermansson, Bertil Segerlund, Jonas Ylikangas, Anders Karhuvaara
Alf Karhuvaara


Jaktlag betalar 30 kr/älgjägare/år. Jägare från dessa jaktlag behöver ej erlägga banavgift.
Avgiften betalas på konto Swedbank 7981 340 2326 eller SWISH 123140403781
Övriga jägare betalar 30 kr i banavgift vid varje träningstillfälle.

Älgbanan i Vuono

 

 

Skjuttider 2021

Bokningar jaktlag
Mattila VVO                    16 aug. 18.00 – 20.00
Kärrbäck VVO                 22 aug  08.00 – 10.00
Luppio                              22 aug. 11.00 – 12.00
N. Vojakkala                    28 aug  08.00 – 10.00
Sangijärvi                           5 sep   10.00 – 14.00

 

 

 

Skjutdag Skjutledare
24 aug Bertil
26 aug Mats
31 aug Mats/Bertil