Älgbanan

Ansvariga för skjutbanan:
Bertil Segerlund, Mats Hermansson.

Skjutledare: Mats Hermansson, Bertil Segerlund, Jonas Ylikangas, Anders Karhuvaara
Alf Karhuvaara


Jaktlag betalar 30 kr/älgjägare/år. Jägare från dessa jaktlag behöver ej erlägga banavgift.
Avgiften betalas på konto Swedbank 7981 340 2326
Övriga jägare betalar 30 kr i banavgift vid varje träningstillfälle.

 

Älgbanan