Jägare sökes till vildsvinsstudie

Södertörns högskola genomför nu en studie för att undersöka hur den ökande vildsvinsstammen påverkar smittspridningen av de fästingburna sjukdomarna Borrelia och Anaplasma.

Under de senaste årtiondena har vildsvinsstammen ökat kraftigt i Sverige. År 1990 inrapporterades 334 skjutna vildsvin till svenska jägarförbundet, 2019 hade denna siffra ökat till över 146 000.

Vi vet att den ökande vildsvinsstammen orsakar stora skador i skog och mark och leder till ett ökat antal trafikolyckor.

Vi vet dock inte hur de stora antalet vildsvin påverkar smittspridningen av fästingburna sjukdomar.

Vissa arter driver på smittspridningen medan andra neutraliserar den och vilken kategori vildsvinen tillhör är ännu inte klarlagt.

Som en del av studien letar vi nu efter jägare som kan tänka sig att bidra med blod, vävnadsprover och fästingar från vildsvin.

Om ni är intresserade av att vara med i studien vänligen kontakta :
Hanna Lindell
hanna.Lindell@sh.se