Jourgrupp vildsvin

Jourgrupp vildsvin

Krets 18 har i samarbete med LRF skapat en jourgrupp som aktivt kan hjälpa till att ta bort vildsvin i kommersiella odlingar (ej villaträdgårdar).

I första hand bör markägaren ta kontakt med det lokala jaktlaget som har jakträtt i området. Om dessa nu inte har kapacitet så ställer vi upp.

Kontaktperson
Torgny Westrin 070-227 49 39