Älgskötsel områden


Det finns 6 ÄSO i kretsen med en sammanlagd

areal på 112.529 ha av totalt 118.123 ha i kretsen