Viltrapportering/Älgobs

__________________________________________

VILTRAPPORTERINGEN 

logga in viltdata avskjutningsrapporten:

Sveriges alla jaktlag bör lämna den årliga avskjutningsrapporten.

För att se summan av vad som fällts av olika viltslag.

Huvudsaken att uppgifterna kommer in.

Avskjutningsrapporteringen sker på den nivå – jaktlag, älgskötselområde, vvo eller liknande – som jaktmarker emellan själva kommer överens om. Tidsperioden vad som fällts varje år är 1:a april till 31:a mars.

Redovisning på krets- och länsnivå Någon redovisning av enskilda jaktmarkers uppgifter förekommer aldrig. Uppgifterna som lämnas på avskjutningsrapporten utgör endast underlag för beräkning av avskjutning och viltstammarnas utveckling på krets- och länsnivå.

Nu blir jägarnas material ännu bättre Jägarnas rapportering har genom åren givit upphov till ett mycket värdefullt material. Sedan Jägareförbundet 1939 började sammanställa avskjutningsstatistik har de stora förändringarna i viltstammarna kunnat följas.

Nu kan viltrapporteringen också positioneras genom markering på en karta. Det höjer värdet på avskjutningsrapporterna avsevärt. Och ger unika möjligheter till bra återkoppling till deÄLGOBS

Glöm inte att rapportera älgobsen på  viltdata.se

Kom även ihåg att rapportera avskjutningen, enligt lag  ska det göras inom 2 veckor efter älgen fällts.