Styrelsen


Ordförande.

Kenneth Karlsson

Mobil: 070-685 63 07

E-post: akebohog@gmail.com

Ansvar: Jakt & Viltförvaltning, Utbildning


Vice ordf.

Bo Jonasson

Mobil: 070-6257450

E-post: bo.jonasson@hotmail.se

Ansvar: Opinion& Kommunikation, Medlem & Marknad, Vildsvin


Kassör.

Tony Lund

Mobil: 070-659 31 28

E-post: ynot112@hotmail.com


Sekreterare.

Björn Karlborg

Mobil: 070-229 17 99

E-post: bjornkarlborg@yahoo.se

Ansvar: Ungdom


Ledam. 

Sebastian Åkesson

Mobil: 070-3807582

E-post: s.akesson202@gmail.com


Ledam.

Jonas Hagberg

Mobil: 070-629 43 06

E-post: jonas.hagberg@mevira.se

Ansvar: Medlem & Marknad


 

Ledam.

Pontus Revelj

Mobil: 073-818 28 92

E-post: pontus.revelj@hotmail.se


Ledam. 

Christian Robertsson

Mobil: 070-636 62 55

E-post: christian.robertsson@gmail.com


Ledam. 

Mattias Cederberg

Mobil: 070-682 29 16

E-post: mattis77.mc@gmail.com


Ledam.

 

Mobil: 070

 


Ledam.

Ebbe Källström

Mobil: 070-560 97 99

E-post: hbr.kalmar@telia.com

Ansvar: Rovdjur, Hemsida