Styrelsen 2019

.

.

Ordförande Sven Fägerskjöld    KONTAKT

 

 

Styrelsen

Sven Fägerskjöld                        Ordförande

Anders André                               Viceordförande

Margareta Bunnfors                 Sekreterare / Korrespondent / JAQT ansvarig

Henrik Karlsson                         Kassör    

Anna André   

Veine Claesson 

Emil Gustavsson 

Adjungerade till styrelsen

Markus Grändemark                 Trafikeftersöksansvarig NVR krets
Kjell Mohlin                                   Utbildningsansvarig / Ungdomsansvarig                                     Lars Gustafsson                         Ledamot i Jägareförbundet Jönköpings län

Funktioner och ansvarsområden

Korrespondent: Margareta Bunnfors
Hemsida: Margareta Bunnfors
Biträdande: Margareta Bunnfors och Henrik Karlsson
JAQT: Margareta Bunnfors
Skytteansvarig:
Biträdande:
Hundansvarig:
Biträdande:
Instruktör krets eftersök: Marcus Grändemark
Trafikeftersöksansvarig NVR krets: Marcus Grändemark
Rovviltansvarig:
Biträdande:
Viltövervakningsansvarig, Viltdata:
Älgärendeansvarig:
Biträdande:
Vildsvinsansvarig:
Biträdande:
Ungdomsansvarig: Utbildning-studieansvarig: Kjell Mohlin
Biträdande:
Festkommitté:
Biträdande: HELA STYRELSEN